OBOZY TANECZNE

Obozy Taneczne


Obóz taneczny to wypoczynek połączony z intensywną nauką tańca. Adresowany jest do różnych grup wiekowych i na różnym poziomie tanecznego zaawansowania. Zblokowane zajęcia gwarantują szybki postęp w nauce i sprawniejsze przyswajanie wiedzy podczas regularnych treningów w sezonie tanecznym. Oprócz zajęć program urozmaicany jest m.in. wycieczkami, ogniskami, zabawami ruchowymi i projekcjami filmów o tematyce tanecznej. Duży nacisk kładziemy również na naukę zdrowego żywienia i szeroko rozumianej higieny życia.

Obozy organizowane są zarówno latem, jak i zimą. (zobacz w Galerii)

 

Dla osób dorosłych proponujemy wyjazdowe i stacjonarne weekendy taneczne. Są one połączeniem nauki, aktywnego wypoczynku i spędzenia czasu w gronie ludzi ze wspólną pasja. Program weekendów planowany jest przez grupę wspólnie z instruktorem. Na życzenie może on zostać urozmaicony poprzez wprowadzenie innych form tanecznych i atrakcji.